تاریخ تاسیس: سال ۱۳۴۰ خورشیدی

بنیان‌گذار: محسن باقرزاده

مدیر مسئول: علی باقرزاده

زمینه نشر: ادبیات، تاریخ، ایران‌شناسی، اسطوره، فلسفه و دین.

 

شرح تاسیس و آغاز فعالیت انتشارات توس به قلم محسن باقرزاده:

موسسه انتشارت توس به سال ۱۳۴۰ در مشهد پاگرفت. نخستین اثر منتشر شده از سوی این موسسه، شعر امروز خراسان نام داشت که ثمره حضور اینجانب به‌عنوان مدیر توس در انجمن‌های گوناگون ادبی مشهد بود. من پس از انتشار دادن سه کتاب دیگر در مشهد، به اضطرار و به لحاظ پاره‌ای مشکلات و مصالح کار، فعالیت فرهنگی خود را در ۱۳۴۳ ضمن همکاری با زنده‌نام دکتر پرویز ناتل خانلری در انتشارات بنیاد فرهنگ ایران در تهران پی گرفتم. فعالیت در بنیاد فرهنگ ایران، مرا بیش از پیش به‌تاریخ و فرهنگ ایران زمین آشنا و علاقه‌مند کرد و زمینه‌ای شد برای دیدار و آشنایی با فضلا و نویسندگان تراز اول و مستشرقین در کنگره‌های سالیانه ایران‌شناسی. پس از چندی کتابفروشی توس نیز به سال ۱۳۵۰ در مقابل دانشگاه تهران افتتاح شد.
   بیشترین فعالیت انتشاراتی این موسسه در زمینه‌های ایران‌شناسی و تاریخ و فرهنگ ایران صورت گرفته است و از دیرباز کتابخانه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور به‌قصد تامین مراجع فارسی خود به این موسسه سفارش داده و می‌دهند.

 

متن کامل گفتگوی عبدالحسين آذرنگ با محسن باقرزاده پیرامون تاریخچه انتشارات توس