آداب‌المتعلمین یا حجت بالغه

آداب‌المتعلمین یا حجت بالغه

۴۰.۰۰۰تومان

جستاری در بازتفسیر مفهوم عقل و نقد تفکر اصولی
محمدابراهیم بن محمدخلیل استرآبادی
به‌کوشش رسول جعفریان
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر مورخ
قطع وزیری،‌ ۱۶۸صفحه، جلد سخت

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 46732 دسته:

ناشران دیگر