آذربایجان و شاهنامه

آذربایجان و شاهنامه

۲۹۰.۰۰۰تومان

تحقیقی درباره جایگاه آذربایجان، ترکان و زبان ترکی در شاهنامه و پایگاه هزارساله شاهنامه در آذربایجان
سجاد آیدنلو
چاپ دوم۱۴۰۱، بنیاد موقوفات افشار
قطع وزیری، ۷۷۸صفحه، جلد سخت

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 46851 دسته:

ناشران دیگر