آشوب

۱۲۰۰۰۰تومان

نقاط عطف برای کشورهای بحران‌زده
جرد دایموند
ترجمه اصلان قودجانی
چاپ اول ۱۳۹۸، طرح نو
قطع رقعی، ۶۳۶صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر