آیین خرد و شادی

۱۹۰۰۰تومان

نگاهی به جهان‌بینی خیام
محمود فلکی
چاپ اول ۱۳۹۸، انتشارات ماه و خورشید
قطع رقعی، ۸۷صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار