اخبار اصفهان در روزنامه‌های عصر قاجار

۷۵۰۰۰تومان

دکتر عبدالمهدی رجایی

چاپ اول۱۳۹۷، نشر مورخان

قطع وزیری، ۵۷۰ صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار