ادبیات معاصر ایران

ادبیات معاصر ایران

۲۲۵.۰۰۰تومان

(۲جلدی)
برگزیده مقالات دانشنامه زبان و ادب فارسی
به‌کوشش فرزانه رشیدی
چاپ اول ۱۳۹۹، انتشارات سخن
قطع رقعی، ۱۳۱۸صفحه، جلد سخت

موجود

شناسه محصول: 17352 دسته:

ناشران دیگر