اران

۱۸۲۰۰تومان

(از آغاز تا قرن دوم هجری)

عدالت عزت‌پور

چاپ اول۱۳۹۷، نشر مورخان

قطع رقعی، ۱۷۶صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار