از شاعران جهان (جلد۱)

۲۵۰۰۰تومان

گزینش و ترجمه: قاسم صنعوی

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۶۰۸ صفحه

قطع کتاب: رقعی

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

دسته:

         این مجموعه در بر گیرندۀ یادداشت‌های پراکنده است که طی سالیان دراز (افزون بر نیم سده) و به تفاریق فراهم آمده‌اند. برخی از آنها در نشریه‌هایی (چون: تماشا، خوشه، رودکی، سخن، فرهنگ و زندگی و جنگ‌هایی گذرا) چاپ شده‌اند یا به صورت برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به دست امواج سپرده شده‌اند. بخش عمده‌ای از آنها نیز تاکنون نشر نیافته‌اند.

         عنوان «از شاعرانِ جهان» که برای مجموعه برگزیده شده در بردارندۀ مفهوم‌های متفاوتی است که از این عنوان به ذهن متبادر می‌شود: این اثر، هم از شاعران سخن می‌گوید و هم از گفته‌های آنان نقل می‌کند. با اندکی اغماض مفهوم «شماری از شاعران جهان» را نیز از آن می‌توان برگرفت. و این نکته را خوانندۀ آگاه خود به خوبی در می‌یابد، زیرا در قیاس با شمارِ شاعرانِ جهان، اثری با این حجم فقط می‌تواند در حکمِ یک انگشتانه آب از اقیانوسی باشد. نگاهی کوتاه به فرهنگ‌های اختصاصی ادبی (فرهنگ شاعران، نویسندگان، آثار و …) آشکار می‌کند شمار سرایندگانی که در این مجموعه از آن یاد شده شاید کم‌تر از یک هزارم نامداران دنیای شعر باشد.