از شرق به غرب

۹۰۰۰۰تومان

سفر به دور دنیا و ایران
آرنولد توین‌بی
ترجمه محمدحسین آریا
چاپ اول ۱۳۹۸، انتشارات اساطیر
قطع وزیری، ۳۸۴صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر