التشریح

۲۴۰۰۰۰تومان

(۲جلدی)
عمادالدین محمود شیرازی
مقدمه، تحقیق و تصحیح: محمدابراهیم ذاکر
چاپ اول ۱۳۹۹، میراث مکتوب
قطع وزیری، ۷۵۳صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

شناسه محصول: 48159 دسته:

ناشران دیگر