الصحیفه السجادیه الکامله

۱۲۰۰۰۰تومان

کهن‌ترین نسخه موجود صحیفه سجادیه
نسخه برگردان دستنویس شماره ۱۲۴۰۵کتابخانه آستان قدس رضوی
با مقدمه احمد مهدوی دامغانی – سیدمحمدحسین حکیم
چاپ اول ۱۳۹۹، میراث مکتوب
قطع وزیری، ۲۰۶صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

شناسه محصول: 47576 دسته:

ناشران دیگر