الهی نامه

الهی نامه

۹۵۰.۰۰۰تومان

عطار نیشابوری
مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمدرضا شفیعی کدکنی
چاپ هشتم ۱۳۹۷، انتشارات سخن
قطع وزیری، ۹۰۲صفحه، جلد سخت

موجود

شناسه محصول: 24594 دسته:

ناشران دیگر