انسان در فلسفه ابن‌سینا

۱۳۰۰۰تومان

دکتر فهیمه شریعتی
چاپ اول ۱۳۹۷، دانشگاه فردوسی
قطع وزیری،‌ ۱۴۸صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار