تاثیر تمدن پارسی در اندلس اسلامی

۶۵۰۰۰تومان

گابریله دولدقدر
ترجمه کریم زاشا
به اهتمام سیدعلی موجانی
چاپ اول ۱۳۹۹، نشر مورخ
قطع رقعی، ۴۷۰صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر