تاریخ جنبش مزدکیان

تاریخ جنبش مزدکیان

۱۹۰.۰۰۰تومان

نویسنده: اوتاکر کلیما

مترجم: دکتر جهانگیر فکری ارشاد

نوبت چاپ: دوم

تاریخ نشر: ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۳۸۴ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

ناموجود

سفارش کتاب

در کتاب حاضر سعی شده است، تاریخچۀ جنبش مزدکیان بنحو موجزی بیان گردد و با دیدی انتقادی مورد قضاوت قرار گیرد. البته نباید انتظار داشت، موضوعاتی که مورد تحقیق قرار گرفته، به‌طور کامل بیان شود. شاید هیچ کتابی وسعت لازم برای بیان این مطلب را دربر نداشته باشد. حجم محدود کتاب اینجانب را بر آن داشت تا از ذکر بسیاری مطالب غیر اساسی چشم‌پوشی کنم و بحث دربارۀ آنها را به مقالات بعدی خود واگذار نمایم. این طریقۀ تجزیه و تحلیل باعث شده است که بسیاری از تمایلات اینجانب جامۀ عمل بخود نپوشد و خواننده هر فصل کتاب را همچون بخش مستقلی تلقی نماید.

در اینجا ممکن است سؤالی پیش بیاید که چرا اینجانب در این کتاب مطلبی را که قبلاً توسط کریستن‌ سن و پژوهندگان دیگر عمیقاً مورد تحقیق قرار گرفته است، مجدداً برای نگارش برگزیده است.

اگرچه دیدگاه این محقق بزرگ دانمارکی در خصوص این دورۀ مهم از تاریخ ایران هنوز هم اعتبار خود را حفظ کرده، ولی عصر جدید به ما نشان داده است که مطالعات وی باید توسط دیگران تکمیل گردد. پاره‌ای از نتایجی که «کریستن سن» از تحقیقات خویشتن گرفته است، امروزه دیگر طرفدار چندانی ندارد. علاوه بر آنچه گذشت، مآخذی که در کتاب حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، وسعت بیشتری را دربر دارد. دراین کتاب از متونی استفاده شده است که قبلاً در نمایاندن تاریخ مزدکیان هیچگونه نقشی نداشته‌اند. سرانجام باید اضافه کنم که این نویسنده نیز خویشتن را محق می‌داند تا مطلب مورد نظر را بگونۀ دیگری درک کرده، از دیدگاه دیگری به تاریخ نظر افکند. متخصصین این امر متوجه خواهندشد که اینجانب مطالب را با دیدی انتقادی نگریسته، سنجیده و به کار برده است . امید است که آنان نیز نتایجی را که اینجانب بدست آورده است، مورد قضاوت صحیح خویش قرار دهند.