تاریخ سروده‌های حماسی زیر سایه شاهنامه فردوسی

۱۸۰۰۰تومان

(تاریخ‌نامه‌های منظوم عهد مغول)

جواد راشکی

چاپ اول۱۳۹۷، نشر مورخان

قطع رقعی، ۲۰۴صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار