تاریخ شاهنشاهی ایران: از کوروش تا اسکندر (دوره ۲جلدی)

تاریخ شاهنشاهی ایران: از کوروش تا اسکندر (دوره ۲جلدی)

۱۶۰۰۰۰تومان

جلد دهم از مجموعه تاریخ هخامنشیان (بخش اول و دوم)

نویسنده: پی‌یر بریان

مترجم: مرتضی ثاقب فر

نوبت چاپ: اول

قطع کتاب: وزیری

تعداد صفحات: ۱۸۷۶ صفحه

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

توضیح اینکه این دو مجلد (جلد دهم: بخش اول و دوم) از مجموعه تاریخ هخامنشیان، با توجه به عمومیت موضوع و قابلیت استفاده مستقل از مجموعه ۱۵ جلدی، به‌صورت جداگانه هم عرضه شده است.