تاریخ قزلباشان صفوی

۳۰۰۰۰تومان

(در چند متن تاریخی – مذهبی عربی دوره عثمانی)

رسول جعفریان

چاپ اول۱۳۹۶، نشر مورخ

قطع وزیری، ۱۰۴صفحه، جلد سخت

موجود در انبار