تاریخ مبارزه طبقاتی در آمریکا

تاریخ مبارزه طبقاتی در آمریکا

۳۷۵۰۰۰تومان

ویلیام. زی. فاستر
ترجمه زیبا جبلی
چاپ اول ۱۴۰۱، انتشارات شفیعی
قطع رقعی، ۹۳۷صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

شناسه محصول: 49667 دسته:

ناشران دیگر