تاریخ مدفوع

۳۸۰۰۰تومان

تبارشناسی سوژه مدرن
دومینیک لاپورت
ترجمه قاسم مومنی
چاپ دوم ۱۳۹۸، انتشارات دمان
قطع رقعی، ۱۷۸صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر