تاریخ میرزا ابراهیم مجلس‌نویس

تاریخ میرزا ابراهیم مجلس‌نویس

۵۰.۰۰۰تومان

(قطعه‌هایی در تاریخ از روزگار شاه سلطان حسین صفوی)

محمدابراهیم نصیری

به کوشش: رسول جعفریان

چاپ اول۱۳۹۶، نشر مورخ

قطع وزیری، جلد سخت، ۱۰۰صفحه

موجود

شناسه محصول: 41501 دسته: