تاریخ و فرهنگ ایران – جلد پنجم

تاریخ و فرهنگ ایران – جلد پنجم

نویسنده: دکتر محمد محمدی ملایری

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: ۱۳۸۲
شمارگان: ۳۳۰۰ نسخه

تعداد صفحات: ۴۶۴ صفحه

قطع کتاب: وزیری

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

سفارش کتاب

دسته:

جلد پنجم: در نقد و بازشناساندن فرهنگ و متون پهلوی راه یافته و به سرزمینهای عربی و ادب فارسی عصر ساسانی تحت عنوان نظام دیوان ساسانی در دولت خلفا و دیوان خراج می‌باشد.