تحفه الفقراء

۴۰۰۰۰تومان

(رساله‌ای کهن در شناخت نجم‌الدین کبری)
ابن عفیف‌الدین
پژوهش و ویراست بهروز ایمانی
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر تمثال
قطع رقعی، ۱۳۰صفحه، جلد سخت