تذکره سعیدیه

۳۰۰۰۰تومان

سعیدبن کاظم‌بیگ برادگاهی

به‌کوشش عدالت عزت‌پور

چاپ اول۱۳۹۷، نشر مورخان

قطع رقعی،۱۷۰ صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار