تصوف و سیاست در متون منثور تا پایان قرن چهارم هجری

۶۰۰۰۰تومان

مهدی حیدری
چاپ اول ۱۳۹۹، انتشارات مولی
قطع رقعی، ۲۳۱صفحه، جلد سخت

در انبار موجود نمی باشد

ناشران دیگر