توضیح الاشکال

توضیح الاشکال

۲۱۰.۰۰۰تومان

(۲جلدی) / شرح بر تحریر اصول اقلیدس
محمدمهدی نراقی
تصحیح و تعلیق: امیر رضایی
چاپ اول ۱۳۹۹، موسسه حکمت و فلسفه
قطع وزیری، ۷۶۴صفحه، جلد سخت

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 47906 دسته:

ناشران دیگر