تکنوازان

تکنوازان

۱۴۰۰۰۰تومان

پژوهشی در سری برنامه‌های رادیویی تکنوازان موسیقی ایران
به اهتمام سیدعلیرضا علیزاده دربندی
چاپ اول ۱۴۰۱، نوین انتشار
قطع وزیری،‌ ۲۶۶صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

شناسه محصول: 49903 دسته:

ناشران دیگر