تکنوازان

تکنوازان

۱۴۰.۰۰۰تومان

پژوهشی در سری برنامه‌های رادیویی تکنوازان موسیقی ایران
به اهتمام سیدعلیرضا علیزاده دربندی
چاپ اول ۱۴۰۱، نوین انتشار
قطع وزیری،‌ ۲۶۶صفحه، جلد سخت

موجود

شناسه محصول: 49903 دسته:

ناشران دیگر