تکنوازان

تکنوازان

۱۴۰.۰۰۰تومان

پژوهشی در سری برنامه‌های رادیویی تکنوازان موسیقی ایران
به اهتمام سیدعلیرضا علیزاده دربندی
چاپ اول ۱۴۰۱، نوین انتشار
قطع وزیری،‌ ۲۶۶صفحه، جلد سخت

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 49903 دسته:

ناشران دیگر