جناب فوگت

۹۴۰۰۰تومان

کارل مارکس
ترجمه زیبا جبلی
چاپ اول ۱۳۹۸، انتشارات شفیعی
قطع رقعی، ۴۴۷صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر