جنون آباد حیرانی

۳۳۰۰۰تومان

(مجموعه شعر)
میربهادر واصفی
چاپ اول ۱۳۹۸، انتشارات عرفان
قطع وزیری، ۱۶۳صفحه، جلد سخت

موجود در انبار