جنگ اشعار شیعی

۵۰۰۰۰تومان

سده ۱۱-۹ ق
تدوین بخشی از جنگ: علی‌بن احمد
تحقیق و تصحیح: دکتر زهرا پارساپور
چاپ اول ۱۳۹۷، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس
قطع وزیری، ۵۶۱صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر