حقوق بشردوستانه بین‌المللی

۶۵۰۰۰تومان

رهیافتی اسلامی
سیدمصطفی محقق‌داماد
چاپ اول (ویراست دوم) ۱۳۹۸، انتشارات سخن
قطع رقعی، ۳۰۹صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر