حلقه مفقوده در ایدئولوژی مارکس

۶۰۰۰۰تومان

حسن شایگان
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر قطره
قطع وزیری، ۳۱۱صفحه، جلد سخت

موجود در انبار