خاطرات سرهارفورد جونز

۴۵۰۰۰تومان

روزنامه سفر خاطرات هیئت اعزامی انگلستان به ایران
ترجمه مانی صالحی علامه
چاپ اول نشر ثالث، ۱۳۹۸
قطع رقعی، ۳۶۵صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار