خاندان حموئیان

خاندان حموئیان

۶۷.۰۰۰تومان

بررسی کارنامه علمی، فرهنگی و سیاسی خاندان حموئیان خراسان، شام و یزد
سیدسعید احمدپور مقدم
چاپ اول ۱۳۹۹، میراث مکتوب
قطع وزیری، ۲۸۱صفحه، جلد سخت

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 46789 دسته:

ناشران دیگر