خودزندگی‌نامه نابهنگام

۲۵۰۰۰تومان

یوگنی یفتوشنکو
ترجمه یوسف نوری‌زاده
چاپ اول ۱۳۹۹، انتشارات ناهید
قطع رقعی،‌ ۱۳۰صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر