داستایفسکی و روند خلاقیت ادبی

۱۱۰۰۰۰تومان

ژاک کاتوو
ترجمه شاهپور عظیمی
چاپ اول ۱۳۹۸، انتشارات نیلوفر
قطع وزیری، ۶۸۸صفحه، جلد سخت

موجود در انبار