دانشنامه جنگ و صلح

۱۴۵۰۰۰تومان

(۲جلدی)
به سرپرستی خشایار دیهیمی
چاپ اول ۱۳۹۸، صدای معاصر
قطع رقعی، ۸۰۸صفحه، جلد سخت

در انبار موجود نمی باشد