دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره ج۵

۱۲۰۰۰۰تومان

زیر نظر محمدرضا نصیری
چاپ اول ۱۳۹۸، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
قطع رحلی،‌ ۴۵۵صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر