دانشنامه کوچک ایران

دانشنامه کوچک ایران

۲۴۰.۰۰۰تومان

نویسنده: ژاله متحدین

ویراستار: محمدجعفر محجوب

نوبت چاپ: دوم

تاریخ نشر: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۴۶۰ صفحه

قطع کتاب: رحلی

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

دسته:

دانشنامه کوچک ایران، تالیف دکتر ژاله متحدین، پژوهشگر و ایران‌شناس است که ویراستاری نهایی آن نیز توسط دکتر محمد‌جعفر محجوب انجام گرفته‌است.

این کتاب در چهارده فصل تدوین شده و به اکثر حوزه‌های تمدن و فرهنگ و تاریخ و جغرافیای ایران پرداخته است:
۱- جغرافیای طبیعی و اقتصادی ۲- جغرافیای سیاسی ۳- اقوام ۴- تاریخ ۵- جنگها و قیام‌های تاریخ ۶- جنبش‌های اجتماعی ۷- سرداران بزرگ و نامداران سیاست ۸- دین ۹- فرهنگ ۱۰- ادب ۱۱- بزرگان دانش، اندیشه و ادبی ۱۲- فرهنگ عامه ۱۳- برگزیدگان افسانه ۱۴- هنر و هنرمندان
مطالب کتاب به زبانی ساده، روشن و دور از ابهام و پیچیدگی‌های ناشی از ملاحظات دانشمندانه و ارباب تخصص به خواننده عرضه شده است.