دانشنامه كوچک ایران

۶۰۰۰۰تومان

نویسنده: ژاله متحدین

ویراستار: محمدجعفر محجوب

نوبت چاپ: دوم

تاریخ نشر: ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۴۶۰ صفحه

قطع کتاب: رحلی

نوع جلد:‌ سخت (سلفون)

دسته:

دانشنامه كوچك ايران، تاليف دكتر ژاله متحدين، پژوهشگر و ايران‌شناس است كه ويراستاري نهايي آن نيز توسط دكتر محمد‌جعفر محجوب انجام گرفته‌است.

این کتاب در چهارده فصل تدوين شده و به اكثر حوزه‌هاي تمدن و فرهنگ و تاريخ و جغرافياي ايران پرداخته است:
1- جغرافياي طبيعي و اقتصادي 2- جغرافياي سياسي 3- اقوام 4- تاريخ 5- جنگها و قيام‌هاي تاريخ 6- جنبش‌هاي اجتماعي 7- سرداران بزرگ و نامداران سياست 8- دين 9- فرهنگ 10- ادب 11- بزرگان دانش، انديشه و ادبي 12- فرهنگ عامه 13- برگزيدگان افسانه 14- هنر و هنرمندان
مطالب كتاب به زباني ساده، روشن و دور از ابهام و پيچيدگي‌هاي ناشي از ملاحظات دانشمندانه و ارباب تخصص به خواننده عرضه شده است.