درآمدی بر ژاک دریدا

۲۳۰۰۰تومان

سایمون گلندینینگ
ترجمه مهدی پارسا
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر شوند
قطع رقعی، ۱۳۶صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار

ناشران دیگر