در جدال با خویشتن

۵۹۰۰۰تومان

(نگاهی دیگر به احوال و اقوال شمس تبریزی)
تحلیل، تعلیقات و انتخاب: مهدی محبتی
چاپ اول ۱۳۹۸، کتاب پارسه
قطع رقعی، ۳۶۸صفحه، جلد سخت

موجود در انبار