دستور المنجمین

۶۹۰۰۰۰تومان

از مولفی ناشناخته (حدود ۵۰۰ ه.ق.)
چاپ اول ۱۳۹۸، میراث مکتوب
قطع رحلی، ۷۱۶صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر