دوردست

۱۸۰۰۰تومان

(زن در ادبیات معاصر/ زن در آثار محمدعلی جمالزاده)
حسن شکاری
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر دانو
قطع رقعی، ۹۸صفحه، جلد شومیز

موجود در انبار