دیباچه خمسه حسینی

دیباچه خمسه حسینی

۱۳۰.۰۰۰تومان

در ذکر تاریخ خاندان حسینی قزوینی شیرازی و شطری از تاریخ تصوف ایران در قرن سیزدهم هجری
حاج میرزا عبدالحسین ذوالریاستین شیرازی
تصحیح حسین نصیرباغبان
چاپ اول ۱۴۰۱، منشورات فارسی-هند
قطع رقعی، ۲۵۵صفحه، جلد شومیز

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 50275 دسته:

ناشران دیگر