دیوان کامل جهان ملک خاتون

۱۲۵۰۰۰تومان

به‌کوشش: پوراندخت کاشانی‌راد – کامل احمدنژاد
چاپ دوم ۱۳۹۹، انتشارات زوار
قطع وزیری، ۵۶۵صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر