دیگر سیاوشی نمانده

دیگر سیاوشی نمانده

۶۵.۰۰۰تومان

اصغر الهی
چاپ اول ۱۳۶۹، انتشارات توس
قطع رقعی، ۱۷۰صفحه، جلد شومیز

دسته:

داستان