رساله آفتاب و زمین

۳۰۰۰۰تومان

به‌کوشش رسول جعفریان

چاپ اول۱۳۹۶، نشر مورخ

قطع وزیری، ۱۳۴صفحه، جلد سخت

موجود در انبار