روشنفکران فرانسه علیه چپ

روشنفکران فرانسه علیه چپ

۴۲۵.۰۰۰تومان

برهه ضد توتالیتر دهه۱۹۷۰
مایکل اسکات کریستوفرسن
ترجمه وحید موسوی داور
چاپ اول۱۴۰۲، انتشارات شیرازه
قطع رقعی، ۴۶۳صفحه، جلد سخت

ناموجود

سفارش کتاب

شناسه محصول: 51273 دسته:

ناشران دیگر – انتشارات شیرازه