زندگی حافظ شیرازی

۸۰۰۰۰تومان

بر پایه اشعار نشانه‌دار تاریخی دیوان
منصور پایمرد
چاپ اول ۱۳۹۸، نشر خاموش
قطع رقعی، ۳۸۶صفحه، جلد سخت

موجود در انبار

ناشران دیگر